Matura

Tematem sesji klientki był jej paraliżujący strach o przyszłość syna i obawa, że jeśli ten nie zda matury, zamknie sobie drzwi do udanego życia.
Dzięki Cellular EFT odkryła, że syn jest obecnie pod wielką presją, która aż przygina go do ziemi. Oprócz jego własnych lęków dźwiga bowiem na barkach konkretne oczekiwania dorosłych – wynik egzaminu ma być niejako miernikiem słuszności decyzji rodziców o przeprowadzce do innego miasta, zmianie szkoły syna i całej rodzinnej rewolucji. Klientka nie miała pojęcia, że właśnie to jest przyczyną jej lęków związanych z maturą syna.
Podczas sesji pracowałyśmy również nad poprawą relacji między nimi.

To niesamowite, jak łatwo można dotrzeć do prawdy ukrytej w podświadomości. Właściwie zawsze klienci mówią po sesji, że na poziomie świadomości “nigdy by nie wpadli”, że to i to jest przyczyną ich problemu czy troski. Za to po sesji, gdy temat wraz ze źródłem problemu został już odsłonięty (i rozwiązany), wszystko składa się w spójną i logiczną całość. 

 

*Opis sesji Cellular EFT udostępniony za zgodą klientki.