Czym różni się odczyt Kronik Akaszy od Channelingu?

Oto odpowiedź Opiekunów Duchowych z Kronik Akaszy:

„Jest pewna subtelna różnica. Czasem channeller wchodzi wprost w Kroniki, czasem te odczyty się różnią, to zależy m.in. od osoby prowadzącej odczyt, od tego z kim i jak się połączy (jeśli przez Pole Serca, to oba będą bezpieczne).

Kroniki są bardziej określone, bardziej bezpośrednie i skonkretyzowane. Tu jest mniej „zanieczyszczeń” i ech innych zdarzeń, ale Channeling i odczyt Kronik Akaszy nie muszą się od siebie różnić.

Channeling to czysty odczyt, z kolei wejście do Kronik wyzwala dodatkowo energię sprzyjającą zmianie, transformacji i uwolnieniu trudności i obciążeń. Nie jest to normą, bo to kwestia indywidualna, ale może się to tu wydarzyć – podczas samego odczytu albo bezpośrednio po nim, na skutek tego specyficznego połączenia [energii i światów].”

Dodam, jak to wygląda z mojej perspektywy.

Nigdy nie byłam na „klasycznym” Chcannelingu, więc nie mam porównania, zresztą prawdopodobnie obie opcje odczytu mogą różnić się technicznie, zależnie od „szkoły” oraz własnego wkładu, osobowości i intuicji channelera.

Odczyt Kronik Akaszy jest jak trójstronna rozmowa między klientem i jego Opiekunami Duchowymi przy moim skromnym udziale. Odpowiedzi na zadawane pytania przychodzą do mnie bezpośrednio od Istot Światła – Opiekunów i Przewodników. Właściwie zawsze Ich widzę (a przynajmniej mam głębokie poczucie Ich obecności). Czasem pokazują się jako Anioły, czasem jako zwierzęta, Zwierzęta Mocy, ludzie albo specyficzne „zagęszczenie” energii. Oprócz informacji mogą mieć do przekazania różne Dary – coś wspierającego człowieka na subtelnych poziomach Życia.

Zwracam się do Nich zawsze w liczbie mnogiej, zwykle też na odczyt „przychodzi” kilka Istot. (Wstawiłam cudzysłów, bo Oni są blisko nas prawdopodobnie zawsze, tyle, że nie zdajemy sobie z tego sprawy).

Każde doświadczenie odczytu jest inne i indywidualne, choć część odpowiedzi się powtarza lub ma charakter uniwersalnego przekazu – i stąd wzięły się Słowa płynące z Miłości.