Ach, te relacje…

Sytuacja rodzinna wymusiła na mojej klientce częstsze kontakty z siostrą. Było to o tyle kłopotliwe, że relacje między nimi od dawna były dość trudne.
Podczas sesji okazało się, że na poziomie podświadomości klientka oczekuje od siostry, aby ta „pomogła” jej poprawić swój wizerunek w oczach matki. Fakt, że siostra tego nie robi był kością niezgody między nimi, choć świadomie żadna z nich nie zdawała sobie z tego sprawy.

Relacje między siostrami wyraźnie poprawiły się już po jednej sesji Cellular EFT.
Uzdrawianiem więzi z matką zajmowałyśmy się podczas kolejnych spotkań.

Temat relacji w rodzinie pojawia się na sesjach dość często.
Czy da się je w ogóle naprawić?
Tak.
Zaczynając od siebie. Dlaczego?
Bo mimo najszczerszych chęci i usilnych prób nie masz mocy zmieniania innych.
Masz za to moc uzdrowienia siebie przez uwolnienie SIEBIE od tego, co trudne i obciążające.
Pytanie, czy chcesz.

 

*Opis sesji Cellular EFT udostępniony za zgodą klientki.