Bezpośredni kontakt z Duszą Nienarodzonego Dziecka

To wyjątkowe spotkanie może dotyczyć zarówno Dziecka w łonie matki (najlepiej od drugiego trymestru ciąży), jak i Dziecka Utraconego (wtedy sesja będzie mieć prawdopodobnie charakter wielopoziomowego pożegnania i domknięcia metodą Cellular EFT).

Jeśli jesteś w ciąży, intencją kontaktu z Nienarodzonym będzie:

  • poszerzenie kanału komunikacji z Dzieckiem i rozwinięcie matczynej intuicji,

  • połączenie umożliwiające późniejszy bezpośredni dialog z Duszą Dziecka za każdym razem, gdy któreś z Was będzie tego potrzebować,

  • rozpuszczenie blokad ograniczających dostęp do Twoich  naturalnych zasobów energetycznych zasilających Ciebie i dziecko na czas ciąży, porodu i później.

Bezpośredni kontakt z Duszą Nienarodzonego Dziecka:

  • uzmysławia Tobie Wasze potrzeby,
  • skraca dystans,
  • ułatwia budowanie więzi,
  • pozwala wyeliminować lęki,
  • daje spokój wewnętrzny, poczucie spójności i sensu,
  • wzmacnia budowanie zaufania do siebie i życia.

Sesja odbywa się w bezpiecznej przestrzeni Kronik Akaszy, w bezpośrednim kontakcie z Twoimi Opiekunami Duchowymi oraz Duszą Dziecka. Zadajesz im pytania a odpowiedzi, które przeze mnie do Ciebie przychodzą mogą wyjaśnić trapiące Cię kwestie, uspokoić, dać lepsze zrozumienie sytuacji i wytyczyć najlepsze rozwiązania.

Czytaj więcej o Kronikach Akaszy

Z radością będę Twoją przewodniczką w tym pięknym doświadczeniu!