Odczyty Kronik Akaszy

Zapraszam Cię do przestrzeni Kronik Akaszy – zobaczysz tu swoje obecne życie w innym świetle, z bliższej sercu perspektywy. Jeśli wciąż nie znasz odpowiedzi na dręczące Cię pytania, możesz zadać je swoim Duchowym Opiekunom. Będę Twoją przewodniczką w przestrzeni, w której zapisane jest wszystko.

Informacje, podpowiedzi i wskazówki od Opiekunów mogą być bardzo różne i zaskakujące. Pochodzą od naszego Wyższego Ja, z pozbawionego lęków i ego pola Nadświadomości. Tu każdy aspekt życia widziany jest „z góry”, z właściwej, prawdziwej perspektywy i choćby z tego powodu warto doświadczyć połączenia z Kronikami Akaszy.

Sesja trwa około godzinę i z powodzeniem można ją przeprowadzić online.

Czym są Kroniki Akaszy?

Jest wiele nazw opisujących tę przestrzeń, choć „ziemskimi” słowami trudno właściwie opisać to, co ziemskie nie jest.

Wyobraź sobie Pole Ogólnej Świadomości ponad czasem, ponad ego i ponad ograniczeniami. Przenikają się tu różne światy i różne Energie a tym, co je spaja jest Miłość i pełna akceptacja wszystkiego, co jest.

Twoi Duchowi Opiekunowie pomogą Ci wyjść poza ograniczenia i zamknięte schematy. Możesz poprosić Ich o pomoc, o wsparcie i o odpowiedzi dotyczące różnych obszarów życia, relacji czy przekonań. Przyjdź na odczyt Kronik, gdy nie umiesz znaleźć rozwiązania, gdy czujesz, że utknąłeś lub gdy do zrozumienia brakuje Ci szerszej perspektywy.

Każdy dostaje tu dokładnie to, czego potrzebuje z punktu widzenia Wyższego Ja, a więc niekoniecznie to, czego się spodziewa. Jeśli na przykład odpowiedzi są ogólne, to takie właśnie są najwłaściwsze na ten moment.

Zdarza się, że informacje z Kronik zamiast zaskakiwać są jedynie potwierdzeniem tego, co czujesz; tego, co już w Tobie (w Twoim polu) jest. I to jest w porządku, bo oznacza, że słuchasz siebie i głosu Duszy.

Warto pamiętać, że wiadomości od Przewodników będą zawsze z zgodzie z Planem Twojej Duszy oraz w poszanowaniu Twojej Wolnej Woli. Innymi słowy każda życiowa decyzja należy zawsze do Ciebie i to Ty bierzesz za nie pełną odpowiedzialność a Opiekunowie w szczególny sposób mogą pomóc Ci znaleźć najlepsze i najzdrowsze rozwiązania.

Połączenie z Wyższymi Siłami Dobra ma jeszcze inne korzyści –  może poszerzyć ścieżkę kontaktu z Opiekunami i Intuicją na co dzień. Wywołuje też specyficzny, subtelny (roz)ruch Energii w Twoim Polu Świadomości, co potencjalnie przekłada się na Twoją teraźniejszość i przyszłość.

Kiedy zrezygnować z odczytu Kronik?

Kiedy jesteś w kryzysie lub gdy nastąpiło poważne tąpnięcie w Twoim życiu, wszystko na nowo się układa, również w Energiach. Poczekaj, aż ten kurz czy gruz opadnie, wtedy zobaczysz więcej.

Nie przychodź na odczyt Kronik pod wpływem alkoholu ani innych środków zmieniających świadomość i nie traktuj kontaktu z Opiekunami Duchowymi jak zabawy.

 

Jak się przygotować do odczytu?

Pomyśl, o co zapytasz swoich Opiekunów. Możesz mieć listę tematów, które chcesz poruszyć, ale nie jest to warunek konieczny – często pytania pojawiają się w trakcie odczytu. Zwykle im bardziej otwarte pytanie, tym szerszej odpowiedzi można się spodziewać, choć oczywiście nie jest to regułą. Nie musisz obawiać się, że “źle” zadasz pytanie – w razie potrzeby przeredaguję je podczas odczytu.   

Jedna sesja to zamknięty proces podczas którego możesz dotknąć wielu różnych tematów.

Koniecznie zabierz ze sobą notes lub / i dyktafon.

Przyjdź z otwartą głową i bez oczekiwań, z ciekawością, z zaufaniem i pokorą do tego, co Dobre, Bezkresne i Wieczne.

Odczyt i co dalej?

Odczyt kończy się zamknięciem Twoich Kronik. To, co przyszło, było dla Ciebie a Ty weźmiesz z tego, ile chcesz i ile jesteś gotów – i to jest w porządku. Od Ciebie zależy, czy i kiedy skorzystasz z podpowiedzi Przewodników i jak przyjmiesz ich Słowa płynące z Miłości.

Dobrze jest pobyć z tym, zatrzymać się na chwilę, by dać sobie przestrzeń na zintegrowanie tego, co zostało odczytane.

Przekazy Opiekunów bywają złożone, pełne metafor i głębi. Warto wracać do notatek z odczytu, żeby na spokojnie, bez tamtych pierwszych emocji, dostrzec w nich jeszcze więcej subtelności i treści dla siebie. 

Chcesz doświadczyć świadomego kontaktu z Nadświadomością?